Usługi SMS na przemienniku SR6AA cz. 1,2 i 3

Jak wiadomo oba te przemienniki są podłączone do niemieckiego mastera 2622. Powoduje to uniezależnienie naszych przemienników od polskiego mastera ale również stwarza nowe dodatkowe możliwości. Poprzez te przemienniki mamy dostęp do szeregu usług tekstowych tzw. SMS.

Wszystkie usługi SMS są na slocie 1 przemieników SR6AA i SR6TW !!!

262993 – pogoda i GPS

Wyślij SMS z odpowiednim poleceniem na numer 262993. Wszystkie polecenia muszą być wysłane jako prywatna wiadomość. Wielkie / małe litery nie są brane pod uwagę, więc możesz pisać WX lub wx lub Wx .Wszystkie czasy w SMS-ach są czasami UTC.

Polecenie HELP – informacja o dostępnych usługach SMS

Polecenie ECHO – sprawdzenie poprawności konfiguracji usługi SMS w radiu

Polecenie WX – aktualna pogoda w lokalizacji przemiennika

Polecenie WX HELP – przegląd wszystkich poleceń dla zapytania pogodowego.

Dostępne zapytania dla WX

  • wx Miasto
  • wx zip Miasto
  • wx zip, cc
  • wx Miasto, cc
  • wx zip Miasto, cc

Miasto-nazwa miasta, zip- kod pocztowy miasta, cc-międzynarodowy dwucyfrowy kod miasta

W wielu przypadkach nazwa miasta powinna być wystarczająca. Jeśli jednak jest kilka takich samych nazw miejscowości, to należy podać kod pocztowy i nazwę miasta.

Polecenie WX GPS – pogoda dla Twojej ostatniej pozycji gps wysłanej do sieci DMR

PS: zamiast „WX” zawsze możesz napisać „WEATHER

Polecenie METAR XXXX – pogoda dla dowolego lotniska na świecie, XXXX to kod ICAO lotniska. Wyszukiwarka ICAO https://www.notams.faa.gov/common/icao/

Polecenie HELP GPS – informacja dotycząca usług GPS

Polecenie GPS – bierzaca lokalizacja a także kierunek i odległość od przemiennika przez który została odebrana ostatnia pozycja o położeniu.

Polecenie GPS SET – zapisuje ostatnia pozycję jako punkt początkowy.

Polecenie GPS HOME – pokazuje kierunek i odległość do punktu początkowego; jeśli wysyłasz swoją pozycję z ruchu, pokazuje ona również, w którym kierunku musisz obrócić, aby dostać się do punktu początkowego

Polecenie GPS ZNAK – pokazuje kierunek i odległość do podanego znaku stacji (jeśli on i ty wysłaliście pozycję). Jeśli wyślesz swoją pozycję z ruchu, zostanie również pokazane, w którym kierunku musisz się obrócić, aby dostać się do wskazanego znaku wywoławczego. Zawsze zapamiętana jest ostatnia wysłana pozycja a ponad to wyświetlane zawsze sa współrzędne tej stacji.

Polecenie GPS RPT – Dzięki tej funkcji otrzymasz SMS z 5 najbliższymi przemiennikami, ich częstotliwością pracy i odległością wokół ostatniej wysłanej pozycji GPS ( jeśli przemiennik ma pozycję podana w bazie danych Brandmeister).

Polecenie POS – Ta funkcja jest w rzeczywistości dotyczy tylko urządzeń Motorola z GPS. W przeciwieństwie do Hytera, Motorola nie obsługuje ręcznej transmisji aktualnej pozycji, ponieważ Motorola zawsze pyta o pozycję przez sieć. Możemy wykonać to zapytanie ręcznie za pomocą SMS-a o treści POS. Jest to interesujące, na przykład, jeśli chcesz przesłać określoną pozycję bez konieczności oczekiwania na zapytanie przez sieć. Zapytanie działa również w przypadku Hytera, ale nie ma to sensu, ponieważ można z tych urzadzeniach wysłać pozycję GPS ręcznie. W przypadku chińskich radiotelefonó należałoby przetestować.

262994 – Zapytanie przemiennika / POCSAG / dapnet

Polecenie RPT – Wiadomość SMS ze statycznymi i dynamicznymi grupami rozmów skonfigurowanymi na przemienniku (dotyczy tylko sieci Brandmeister).

Polecenie CALL treść wiadomości

Umożliwia to wysyłanie krótkich wiadomości do pagera. Jeśli chcesz przyjrzeć się głębiej, możesz znaleźć wiele informacji na stronie RWTH Aachen .

Sieć BrandMeister ma interfejs do tego systemu stronicowania od stycznia 2017 r. Robert (DK5RTA) wykorzystał ten pomysł jako ekspert od serwerów głównych, a także przetestował i wdrożył go w praktyczny sposób. Sposób działania jest bardzo prosty: za pomocą urządzenia DMR wysyłasz wiadomość TMS / SMS na numer 262994 (numer bramki POCSAG). Tekst zaczyna się od znaku wywoławczego odbiorcy, po którym następuje tekst wiadomości. Na przykład wiadomość na numer 262994 z treścią „SP6TK to jest wiadomość testowa”. Przywoływanie jest następnie nadawane na częstotliwości przemiennika, pod warunkiem, że odbiorca ma peager i również połączył swój identyfikator / RIC ze swoim znakiem wywoławczym.

262995 – SMSC

1. Polecenie ECHO

Za pomocą funkcji ECHO możesz sprawdzić, czy wysyłanie / odbieranie wiadomości SMS działa poprawnie. Jeśli SMS wróci, wszystko jest w porządku, jeśli SMS nie wróci, nie musisz testować innych funkcji (z wyjątkiem „Specjalnej konfiguracji”), ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że nie będą działać. Odpowiedź może wyglądać następująco:

Cześć Tomek, SMS został odebrany przez system.

Jeśli nie ma odpowiedzi SMS, a ustawienia w Brandmeister SelfCare i TRX są prawidłowe, skonfiguruj.

2. Wysłanie SMS

Format ZNAK treść wiadomości – (SP6TK test sms)

Aby napisać do kogoś SMS, zacznij od znaku wywoławczego, następnie spacji, a następnie napisz żądaną wiadomość. Ponieważ niektóre TRX, takie jak AnyTone lub RT3, mają problemy z dłuższymi wiadomościami SMS, należy upewnić się, że wiadomość nie jest zbyt długa. Zasadniczo wiadomości SMS zawierające więcej niż 256 znaków są skracane do 256 znaków. Ponadto możesz opcjonalnie aktywować skrócenie do 127 znaków. (więcej na ten temat poniżej). Oprócz połączenia odbiorca jest również informowany o czasie wysłania wiadomości SMS, więc znaki te należy odjąć od rzeczywistej wiadomości. Jeśli odbiorca wywoła SMS tego samego dnia lub zostanie mu dostarczony, data nie zostanie podana.

SP6TK (23:06) To jest test

Jeśli wiadomość SMS zostanie dostarczona tylko następnego dnia lub później, wiadomość SMS zawiera także datę i dlatego jest dłuższa o kilka znaków.

SMS z tego samego roku SP6TK (30.08. – 17:50) To jest test

SMS z ubiegłego roku SP6TK (30.08.2018 – 17:50) To jest test

Oznacza to, że nagłówek ma 24 lub 28 znaków w przypadku (podział wiersza to 2 znaki) i 25 lub 29 znaków w przypadku 6-cyfrowego znaku wywoławczego. Na przykład, ponieważ AnyTone może otrzymać tylko 127 znaków, w miarę możliwości należy ograniczyć rzeczywistą wiadomość do 98 znaków. Po wysłaniu wiadomości SMS otrzymasz od systemu potwierdzenie, że wiadomość SMS została zapisana w systemie. Jeśli nie chcesz otrzymywać potwierdzenia SMS-em, możesz go również wyłączyć

Format Deaktywacja: SEND OFF Akywacja: SEND ON

3. Odbiór SMS

Dostępne są tutaj różne opcje: – automatyczne wysłanie, – powiadomienie o otrzymaniu wiadomości SMS oraz – ręczny odbiór SMS.

W celu powiadomienia i automatycznej dostawy radio musi aktywować ARS (Motorola) lub RRS (Hytera) lub regularnie wysyłać pozycję GPS. W tym przypadku sprawdzana jest nowa wiadomość SMS za każdym razem, gdy urządzenie komunikuje się z systemem BrandMeister przy użyciu identyfikatorów xxx999 (np. 262999) lub 5057. W przypadku powiadomienia lub automatycznego odbioru istnieje jednak możliwość „zagubienia” SMS-a, jeśli np. Po komunikacji z identyfikatorami systemu szczelina czasowa zostanie zablokowana przez inny ruch lub odbiór nie będzie mozliwy.

3.1 Powiadomienie SMS

Opcja „Powiadomienie SMS” jest domyślnie włączona, która informuje SMS-em o liczbie nowych wiadomości SMS w skrzynce odbiorczej. (Wymagania patrz poprzedni punkt)

Liczba nowych SMS-ów w tym powiadomieniu odnosi się do SMS-ów, które nie zostały jeszcze odebrane. Jeśli miałby zostać dodany kolejny SMS, następne powiadomienie poinformuje tylko o 1 nowym SMS-ie. Zaletą tego systemu jest to, że możesz najpierw stworzyć miejsce w pamięci SMS z radia i nieoczekiwanie odbierać dużo SMSów jednocześnie.

3.2 Zapytanie ręczne

Polecenie INBOX – Za pomocą polecenia INBOX (lub w skrócie IN) otrzymujesz listę wszystkich SMS-ów w INBOX. Lista jest numerowana, a najnowsza wiadomość SMS jest zawsze wyświetlana jako pierwsza. Możliwa odpowiedź może wyglądać następująco:

Masz 9 SMS-ów w skrzynce odbiorczej 1. DO1JG (23:06) 2. DO1JG (22:27) 3. DO1JG (22:21) 4. DO1JG (30.08.2018 – 17:50) 5. DO1JG (30.08.2018 – 17:46) 6. DO1JG (30.08.2018 – 13:59) 7. DO1JG (30.08.2018 – 05:12) 8. DO1JG (30.08.2018 – 03:42) 9. DO1JG (30.08.2018 – 03 : 41)

Ta odpowiedź miałaby na przykład długość 268 znaków i nie byłaby już wyświetlana ani wyświetlana niepoprawnie na problematycznych urządzeniach, a nawet urządzenia Motorola i Hytera nie wyświetlałyby już wszystkiego tutaj. Z tego powodu SMS-y dłuższe niż 256 znaków są na ogół skracane do 256 znaków. Opcjonalnie, jak już wspomniano powyżej, możesz również aktywować redukcję do 127 znaków. Dlatego zawsze zaleca się regularne usuwanie wiadomości SMS ze skrzynki odbiorczej (patrz poniżej).

3.1.1 Polecenie ALL – Za pomocą tego polecenia lub alternatywnego GET możesz wysłać wszystkie SMS-y ze skrzynki odbiorczej. Jak już wspomniano powyżej, należy zauważyć, że nie wszystkie urządzenia mogą szybko przetwarzać dużą liczbę wiadomości SMS. Nie usuwa to wiadomości SMS z systemu i można ją ponownie odebrać, jeśli na przykład niektóre wiadomości SMS nie zostały odebrane

3.1.2 Polecenie GET – Tym poleceniem można również w inny sposób wysyłać zapytanie do określonego SMS-a. <NUMBER>, tj. Numer SMS, to numer znajdujący się przed SMS-em w zapytaniu INBOX. Należy zauważyć, że numer nie jest stałym numerem przypisanym do SMS, ale zawsze jest numerem seryjnym w skrzynce odbiorczej. Jeśli usuniesz wiadomość SMS na środku listy, kolejny SMS przesunie się do przodu, a tym samym otrzymasz nowy numer. Ta funkcja jest interesująca w przypadku urządzeń, które nie mogą przetwarzać wszystkich wiadomości SMS jednocześnie. Na przykład za pomocą GET 1 zawsze możesz wysłać zapytanie o najnowszą wiadomość SMS.

4. Usuwanie SMS

4.1 Polecenie DELETE – Za pomocą tego polecenia lub DEL możesz usunąć wszystkie wiadomości SMS ze skrzynki odbiorczej na raz. Natychmiast po wywołaniu SMS-a zaleca się wysyłanie tego polecenia za każdym razem, aby utrzymać skrzynkę INBOX pustą,

4.2 Polecenie DEL nr – usunięcie wiadomości o wybranym numerze, np. 4. Należy zauważyć, że numer nie jest stałym numerem przypisanym do SMS, ale zawsze jest numerem kolejnym w skrzynce odbiorczej. Jeśli usuniesz wiadomość SMS na środku listy, kolejny SMS przesunie się do przodu, a tym samym otrzymasz nowy numer.