O co chodzi w HBLink

HBlink to Open Source HB Master / Peer napisany w pythonie przez Cort Buffington, N0MJS. HBlink zapewnia komunikację do i z sprzętem który używa HB Repeater Protocol. Może to być przemiennik MMDVM, DVMega HotSpot, OpenSpot lub urządzenie sieciowe jak BrandMeister. Posiada wsparcie dla protokołu OpenBridge. Z HBLink dostępna jest aplikacja HB_Bridge. Ta aplikacja komunikuje się z HBlink i zapewnia mostek do innych systemów.

MMDVM_Bridge służy do zapewnienia połączenia pomiędzy sieciami cyfrowymi. MMDVM_Bridge działa w połączeniu z innymi narzędziami mostkowymi, aby umożliwić połączenie sieci z różnymi formatami audio i komponentami metadanych. Jest dostępna obsługa sieci DMR, D-Star, Yaesu Fusion, P25 i NXDN. Dodatkowo, mostkowanie do sieci analogowych (Allstar, Echolink) może być zrealizowane przy niewielkim nakładzie pracy.

DMRlink to Open Source IPSC Master / Peer narzędzie napisany w pytonie przez Cort Buffington, N0MJS. DMRlink zapewnia komunikację do i z IPSC (np przemienniki Motorola). Może to być naprzykład przemiennik Motoroli. Z DMRLink jest też dostępna aplikacja IPSC_Bridge. Ta aplikacja komunikuje się z DMRlink i zapewnia mostek do innych systemów. Warto tu powiedzieć o ograniczenicha DMRLink. Po pierwsze – działają tylko połączenia grupowe, brak połączeń prywatnych, brak obsługi sms. Musimy konfigurować każdą grupę rozmowną w konfiguracji ‚bridges’, nie ma możliwości użycia „zakresu” grup rozmownych.