Jak się podłączyć pod HBLink

Aby podłaczyć się do serwera HBLink poprzez hotospot należy skonfigurować połączenie poprzez DMRgateway.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star.

  * Kliknąć "Configuration".
  * Kliknij "Expert".
  * Kliknij "SSH Access".
  * W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
  * Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy:

rpi-rw
sudo nano /root/DMR_Hosts.txt

Spowoduje to otwarcie edytora nano, przewiń do samego końca plik. Wprowadź następujące informacje używając tylko klawisza tabulatora (nie używaj spacji), aby przejść do następnej kolumny.

Dostęp od strony Internetu dla hotspotów:

HBLink_DMR 0000  31.179.166.12 passw0rd  62000

Użyj klawiszy ctrl+o aby zapisać plik. Użyj klawiszy ctrl+x aby wyjść.

Dołożenie do reguł firewall Pi-Star otwarcie portów dla połączenia z HBLink serwerem. Uruchomienie tego polecenia spowoduje założenie pliku o nazwie ipv4.fw w katalogu /root

sudo nano /root/ipv4.fw

Wprowadź (lub wytnij i wklej) następujące dwie linie jeśli masz htospot:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62000 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62000 -j DSCP --set-dscp 46

Użyj klawiszy ctrl+o aby zapisać plik. Użyj klawiszy ctrl+x aby wyjść.

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje „UPDATE„.

Następnie przechodzimy w menu do „Configuration” i w części do konfiguracji DMR „DMR Configuration” w polu „DMR Master” należy wybrać z listy „DMRGateway„. Nic w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając „Apply changes„.

Teraz w PI-Star, w menu administracyjnym wybieramy „Configuration” -> „Expert” i wierszu „Full Edit” wybieramy „DMR GW„. Opcja „Full edit” pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez „Full Edit” -> „DMR GW” bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

„Podstawowa” sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password=passw0rd
PassAllPC=1
PassAllPC=2
PassAllTG=1
PassAllTG=2
Debug=0
Location=1
Name=BM_Poland_2602
Id=260xxx

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy w „DMR Network 3„.

Hotspot typu simplex / duplex :

 [DMR Network 3] 
Enabled=1 
Address=31.179.166.12 
Port=62000 
Password=passw0rd 
TGRewrite0=2,2,2,2,1 
TGRewrite1=2,5,2,5,4 
TGRewrite2=2,9999,2,9999,1 
TGRewrite3=2,50,2,50,6 
Debug=0 
Location=1 
Name=HBlink-WROC 
Id=260xxxx 

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na „Apply changes

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z lokalnym HBLink Master.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne na TS2:

 • TG 2 – Grupa do rozmów na zalogwanych tylko hotspotach.
 • TG 5 – Grupa do rozmów na XLX132-D (D-Star/DMR/C4FM).
 • TG 6 – Połączenie do reflektora YSH HBLink PL i XLX260 na moduł A.
 • TG 7 – HB Local do rozmów lokalnych na HBLink – klaster przemienników
 • TG 8 – HB Cluster do rozmów sieciowych na połączonych HBLink serwerach
 • TG 9999 – HB Echo test. Serwer echa.
 • TG 50 – Info, Aktywacja PTT od 2 do 6 sekund
  • TG 51 – Pogoda,
  • TG 52 – Pogoda za 12H, TG
  • 53 – Meteo alerty,
  • TG 54 – Poziom rzek,
  • TG 55 – Lokalne info
 • TG 260 – połączenie do grupy 260 w sieci BM (traktowane jak inne TG HBLink, czyli zawieszenie grupy na 1min. podczas rozmowy na innych TG).

Ważna rzecz:

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie „Full edit -> DMR GW„.

Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Star na stronie „Configuration” i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie „Full edit -> DMR GW” i dla sieci HBLink [DMR Network 3] ustawić Enabled=1 gdyż aplikacja zmian w Configuration powoduje że dla sieci HBLink jest ustawiana Enable=0 co powoduje że sieć a jest wyłączona!. Niestety jest to błąd Pi-Star zgłaszany do autora ale brak reakcji.