Jak się podłączyć pod HBLink

Jak podłączyć hotspota do HBLink :. 

Aby podłaczyć się do serwera HBLink poprzez hotospot należy skonfigurować połączenie poprzez DMRGateway.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star.

  * Kliknąć "Configuration".
  * Kliknij "Expert".
  * Kliknij "SSH Access".
  * W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
  * Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy:

rpi-rw 
sudo wget -O /root/DMR_Hosts.txt http://31.179.166.12:8080/hblink/DMR_Hosts.txt 

Dołożenie do reguł firewall Pi-Star otwarcie portów dla połączenia z HBLink serwerem.

rpi-rw 
sudo wget -O /root/ipv4.fw http://31.179.166.12:8080/hblink/ipv4.fw 

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo nano /root/ipv4.fw

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje „UPDATE„.

Następnie przechodzimy w menu do „Configuration” i w części do konfiguracji DMR „DMR Configuration” w polu „DMR Master” należy wybrać z listy „DMRGateway„. Nic w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając „Apply changes„.

Teraz w PI-Star, w menu administracyjnym wybieramy „Configuration” -> „Expert” i wierszu „Full Edit” wybieramy „DMR GW„. Opcja „Full edit” pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez „Full Edit” -> „DMR GW” bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

„Podstawowa” sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password=passw0rd
PassAllPC0=1
PassAllPC1=2
PassAllTG0=1
PassAllTG1=2
Debug=0
Location=1
Name=BM_Poland_2602
Id=260xxx

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy w „DMR Network 3„.

Hotspot typu simplex / duplex :

[DMR Network 3] 
Enabled=1 
Address=31.179.166.12 
Port=62000 
Password=passw0rd 
TGRewrite0=2,2,2,2,1 
TGRewrite1=2,5,2,5,4 
TGRewrite2=2,9999,2,9999,1 
TGRewrite3=2,50,2,50,6 
TGRewrite4=2,260,2,260,1 
Debug=0 
Location=1 
Name=HBlink-WROC 
Id=260xxxx 

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na „Apply changes

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z lokalnym HBLink Master.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne na TS2:

 • TG 2 – Grupa do rozmów na zalogwanych tylko hotspotach.
 • TG 5 – Grupa do rozmów na XLX132-D (D-Star/DMR/C4FM).
 • TG 6 – Połączenie do reflektora YSH HBLink PL i XLX260 na moduł A.
 • TG 7 – HB Local do rozmów lokalnych na HBLink – klaster przemienników
 • TG 8 – HB Cluster do rozmów sieciowych na połączonych HBLink serwerach
 • TG 9999 – HB Echo test. Serwer echa.
 • TG 50 – Info, Aktywacja PTT od 2 do 6 sekund
  • TG 51 – Pogoda,
  • TG 52 – Pogoda za 12H, TG
  • 53 – Meteo alerty,
  • TG 54 – Poziom rzek,
  • TG 55 – Lokalne info
 • TG 260 – połączenie do grupy 260 w sieci BM (traktowane jak inne TG HBLink, czyli zawieszenie grupy na 1min. podczas rozmowy na innych TG).

Ważna rzecz:

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie „Full edit -> DMR GW„.

Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Star na stronie „Configuration” i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie „Full edit -> DMR GW” i dla sieci HBLink [DMR Network 3] ustawić Enabled=1 gdyż aplikacja zmian w Configuration powoduje że dla sieci HBLink jest ustawiana Enable=0 co powoduje że sieć a jest wyłączona!. Niestety jest to błąd Pi-Star zgłaszany do autora ale brak reakcji.